PUSAT PEMBANGUNAN HEBAT (HDC)

  • Home
  • Hubungi Kami
  • Alamat

ALAMAT

PUSAT PEMBANGUNAN HEBAT

HEBAT DEVELOPMENT CENTRE

 Kompleks Cahaya Siswa

Bangunan H21, Lorong Cahaya,

Universiti Sains Malaysia,

11800 USM, Pulau Pinang

 

Telefon  : +604-6533460 / 5815 / 2299

Faksimili: +604-6534895

E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PUSAT PEMBANGUNAN HEBAT (HDC)
Kompleks Cahaya Siswa, Bangunan H21, Lorong Cahaya, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang
Tel: +604-6533460 / 5815 / 2299 | Fax: +604-6534895 |  E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | icon admin |

SITEMAP

Flag Counter