PUSAT PEMBANGUNAN HEBAT (HDC)

  • Home
  • Kenali Kami
  • Peranan HDC

PERANAN HDC

Whistle Blow

WHISTLE BLOWER

Bertindak sebagai penyalur maklumat kepada Pengurusan Tertinggi Universiti

Change Agent

CHANGE AGENT

Bertindak sebagai agen perubahan melalui inisiatif dan program yang direka khusus kepada pelajar melalui 4 sektor

Advantage Custodian

ADVANTAGE CUSTODIAN

Bertindak membantu universiti dalam meminimumkan risiko pengurusan aktiviti pelajar

facilitator

FACILITATOR

Bertindak memberi bimbingan kepada pelajar dalam semua Agenda dan Inisiatif HEBAT

Aktiviti pelajar

AKTIVITI PELAJAR

Memberi hak pengupayaan kepada pelajar dalam aktiviti pembangunan pelajar dan pelaksanaan aktiviti kewangan pelajar secara dalam talian -tanpa tunai (cashless)

PUSAT PEMBANGUNAN HEBAT (HDC)
Kompleks Cahaya Siswa, Bangunan H21, Lorong Cahaya, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang
Tel: +604-6533460 / 5815 / 2299 | Fax: +604-6534895 |  E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | icon admin |

SITEMAP

Flag Counter