PUSAT PEMBANGUNAN HEBAT (HDC)

 • Home
 • Sektor
 • Inovasi Keusahawanan Pelajar

Inovasi Keusahawanan Pelajar

OBJEKTIF

Melahirkan bakat yang berkualiti serta mempunyai pemikiran, atribut dan nilai keusahawanan yang mampu memasarkan produk atau mencipta peluang pekerjaan.

FUNGSI

 • Membangunkan Blueprint/ Framework Road To Be Entrepreneur
 • Membangunkan Blueprint/ Framework Inovasi Pelajar
 • Mengurus, membimbing dan melaksanakan Program Keusahawanan Pelajar
 • Mengadakan jaringan bersama pihak industri dan kementerian
 • Mengadakan kerjasama modul keusahawanan dengan subjek WUS 101
 • Mengurus dan memantau statistik data Keusahawanan Pelajar
 • Menyediakan pelaporan aktiviti dan KPI keusahawanan kepada kementerian
 • Menyediakan buletin aktiviti keusahawanan Pelajar

JAWATANKUASA / MAJLIS 

 • MAKMUM ( Majlis Keusahawanan Mahasiswa Universiti Malaysia )
 • SPPK (Sekreteriat Pengarah-Pengarah Keusahawanan )

BLUEPRINT

carta alir 2

PUSAT PEMBANGUNAN HEBAT (HDC)
Kompleks Cahaya Siswa, Bangunan H21, Lorong Cahaya, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang
Tel: +604-6533460 / 5815 / 2299 | Fax: +604-6534895 |  E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | icon admin |

SITEMAP

Flag Counter