PUSAT PEMBANGUNAN HEBAT (HDC)

Perundingan

SEKTOR KERJAYA & KEBOLEHPASARAN GRADUAN

 • Sesi Semakan Resume
 • Hebahan Jawatan Kosong
 • Analisis Personaliti
 • Mengawal Kadar Kebolehpasaran

SEKTOR KOMPETENSI SISWA

 • Kaunseling aktiviti siswa
 • Mengadakan program-program kempimpinan
 • Menguruskan/Mengendalikan program-program persatuan
 • Sekreteriat MAKLUM

SEKTOR KEBUDAYAAN DAN SUKARELAWANAN

 • Perundingan Aktiviti Pelajar
 • Bimbingan & Latihan Kebudayaan
 • Pinjaman / Sewaan kostum & alat muzik
 • Tempahan lantai seni

SEKTOR KEUSAHAWANAN

 • Bimbingan & Latihan Perniagaan
 • Perniagaan Kaunseling

PUSAT PEMBANGUNAN HEBAT (HDC)
Kompleks Cahaya Siswa, Bangunan H21, Lorong Cahaya, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang
Tel: +604-6533460 / 5815 / 2299 | Fax: +604-6534895 |  E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | icon admin |

SITEMAP

Flag Counter