PUSAT PEMBANGUNAN HEBAT (HDC)

  • Home
  • Sektor
  • Kerjaya & Kebolehpasaran Graduan HEBAT

KERJAYA & KEBOLEHPASARAN GRADUAN HEBAT

OBJEKTIF

Memastikan kebolehpasaran graduan dengan membekalkan sumber kerjaya dan menguruskan laluan kerjaya pelajar.

FUNGSI

  • Membangunkan Blueprint/ Framework kebolehpasaran graduan.
  • Mengurus, membimbing dan melaksanakan Program Kerjaya dan Kebplehpasaran Graduan
  • Memberi khidmat nasihat dan kaunseling serta aktiviti kerjaya
  • Mengurus dan memantau statistik peratusan kebolehpasaran graduan
  • Mengurus dan memantau informasi, data serta statistik pelajar
  • Membangunkan dan mengurus laman sesawang HDC
  • Membangunkan Aplikasi dan Dashboard HEBAT

JAWATANKUASA / MAJLIS 

BLUEPRINT

Kerjaya1Kerjaya2

PUSAT PEMBANGUNAN HEBAT (HDC)
Kompleks Cahaya Siswa, Bangunan H21, Lorong Cahaya, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang
Tel: +604-6533460 / 5815 / 2299 | Fax: +604-6534895 |  E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | icon admin |

SITEMAP

Flag Counter